Corporate

Missie

Missie

Missie

Horrex heeft door een innovatieve instelling en ruime ervaring op het gebied van productontwikkeling de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. Het is nu zaak om ook binnen de gegroeide organisatie flexibel te blijven om zo op de actualiteit in te kunnen blijven spelen. Het lokaal en internationaal ‘outsourcen’ van de productie is volgens Horrex de manier om dit te bereiken; hierdoor kan sneller en tegen scherpere prijzen ingespeeld worden op veranderingen in de markt.


Belangrijk hierbij is wel dat er betrouwbare productiepartners worden gevonden, waarmee een langdurige en intensieve relatie kan worden aangegaan. Horrex is deze weg al enige jaren geleden ingeslagen en heeft inmiddels een aantal partijen waarmee een dergelijke samenwerking tot stand is gekomen. Hierdoor is het zwaartepunt binnen de eigen organisatie  verschoven van productie naar het aansturen, begeleiden en controleren van productiepartners.

Dit houdt in dat huidige medewerkers andere taken krijgen en hierin  geschoold zijn en  worden. Verder is er nieuw deskundig personeel aangetrokken, met als zwaartepunt supply chain management, ontwikkeling en kwaliteitscontrole. Dit alles met als doel: de eigenschappen  behouden die Horrex succesvol hebben gemaakt en verder het professionaliseren van de organisatie zodat deze groei kan doorzetten.